หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 


 
นางนิรมล คงวิริยะวิทยา
ปลัด อบต.หลักชัย
 
 


 
นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางมนัสชนก หิรัญวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายบวร มูลสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจิรากรภัคร์ เลิศอภิชชญาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวชุลีพร ยินเยื้อน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวณิชดาภา แสงวันทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนริศรา ทองงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้่อมูล
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,913 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com