หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางนิรมล คงวิริยะวิทยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หลักชัย


นางสาวสิริกร แสงสุริยา
ผูอำนวยการกองคลัง


นายทรงเกียรติ์ วิบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง