หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางนิรมล คงวิริยะวิทยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
โทร : 091-2259269
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบวร มูลสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หลักชัย


นางสาวสิริกร แสงสุริยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-2309831


นายรัฐพล นาคทอง
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-3460881