หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลหลักชัย มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนในตำบลอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดหลักชัย หมู่ที่ 2

วัดปทุมวัน หมู่ที่ 5

วัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 8
 
 
 
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหลักชัย จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
    หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 9
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดหลักชัย หมู่ที่ 2

วัดปทุมวัน หมู่ที่ 5

วัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 8
 
 
 

ร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 

สินค้าที่มีจำหน่าย ได้แก่ น้ำอ้อย
 
 
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง คือ จุดสกัดหลักชัย สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1
มวลชน มีดังนี้

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 66 คน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน

หมอดินอาสา จำนวน 10 คน

ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 คน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 39 คน

หน่วยกู้ชีพ จำนวน 14 คน
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,875 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com