หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน อบต.หลักชัย


คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้ส็งอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


แบบใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน


แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร


แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


แบบคำขอรับรองสำเนา-ใบแทนทะเบียนพาณิชย์

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,901 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com