หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย พ.ศ. 2560 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)