หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย และสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
รายงาน สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลหลังการฝึกอรม หลักสูตร/โครงการ\"ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\\\\\\\\\\\\\\\" [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)