หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการหนึ่งตบลหนึ่่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่มบริการประชาชน (เทศกาลสงกรานต์) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการคัดแยกยะอันตราย และบริหารจัดการขยะตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลหลักชัย กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย กรณีพิเศษ [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบและค่าคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8