หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลหลักชัย กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย กรณีพิเศษ [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบและค่าคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7