หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หลักชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ \"สร้างงาน สร้างรายได้\" ตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการคัดแยกขยะอันตราย และบริหารจัดการขยะตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มสตรีตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการวัยรุ่นรู้ทันป้องกันเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการงานพิธีและรัฐพิธี (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6