หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ประมาลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการงานพิธีฯ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานผลกรประเมินความพึงพอใจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการ Big Cleaning Day @ Lukchai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการ Big Clean Day @ Lukchai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2