หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการ Big Clean Day @ Lukchai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย สมัยาสามํญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)