หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชริมคลองดอนโพธิ์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณท่อระบายน้ำ ข้ามคลองรางเนื้อตาย หมู่ที่ 6 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 154 - 35 สายบ้านบัวหวั่น - บ้านคลองญี่ปุ่นเหนือ หมู่ที่ 4,5 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 154-22 สายบ้านหลักชัย - บ้านคลองโมง หมู่ที่ 6 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2562 ]โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,820 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com